مرگ خاص برای عادم های خاص ۲

یکشنبه 10 آبان 1394 ساعت 17:58

یه فامیلی داشتیم که به گمونم میشد شوهر دختر عمه ی مادری ... 

امروز خبر دادن سقط شد 

تنها جمله ای که تونستم بگم همین بود:

چقدررررر دییییررررر :/

 


برای توصیف بعضیا فقط میشه از جناب سعدی نقل قول کرد :

فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد ...

بعله !