انسانیت، دین،خاک،قیمت یک کیلو خیار

شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:16

این همه اعتراض برای کشته شدن شیعیان نیجریه برای چیه عاخه؟من نمیفهمم چرا باید این همه ناراحت بشیم برای کسانی که ربطی به ما ندارن!

بله ربطی ندارن ! تمام دنیای ما همین یه تیکه خاکیه که روش زندگی میکنیم اصلا به جای خدا این خاکو میپرستیم نهایت منافع مون که چسبیده به این خاک رو میپرستیم دیگه بیشترش چه ضرورتی داره واقعا؟؟؟؟؟ هرکی به این خاک ربط داشت دوستش داریم نداشت بره به درک ...نه همه شون نه مثلا فرانسویا و کلا چشم آبیا خوبن نانازن با کلاسن  حداقل مثل این نیجریه ای ها سیاه و زشت نیستن یا بدنشون بوی عطر فرانسوی میده نه عرق آفتابسوختگی و استعمار ... برای چی شمع های نازنینمونو برای این سیاها حروم کنیم؟مسلمون هستن که باشن به ما چه ؟باز مسیحیا رو بگی یه ربطی دارن ...اونجوریم نگام نکن ما خیلیم خوب میفهمیم انسانیت چیه مگه ندیدی چقدر برای کشته شدن سگا و گربه های شهرمون گریه کردیم و خودمون و سگ و گربه کردیم؟ هرچیزی سرجاش ... احساسات انسانی به موقع حفظ منافع به موقع ...

اینکه سر هزاران زن و بچه ی بیگناه بریده میشه یا زنده زنده سوزونده میشن یا جلوی چشم عزیزانشون بهشون تجاوز میشه و تکه تکه میشن هیچ ررررررربطی به ما نداره هیچیییییی چون ما در امن و امانیم گور بابای همه ی دنیا ...البته استثناهایی که گفتم رو خودتون در نظر داشته باشیداااا