ماجرای عشقی غول کنکور

یکشنبه 20 دی 1394 ساعت 12:25

چهار سال پیش که نتایج کنکور اومد یه نفس راحت کشیدمو گفتم آخیییییش دیگه تموم شد دوران نکبت پشت کنکوری بودن...

غافل از اینکه این غول بی شاخ و دم کلا به ما علاقه مند شده انگار...چشم به هم زدم با یه دسته کتاب دوباره اومد خواستگاری!!!

تا میام فراموشش کنم دوباره میاد تو زندگیم نفس کش میطلبه...

ازت بدم میاد دست از سرم بردار نکبت بدترکیب 

:( 

چجوری بگم نمیخوامت؟