بی شو عو ری

چهارشنبه 19 اسفند 1394 ساعت 23:07

شعور واقعا مقوله ی بزرگیه...خیلی بزرگ ...حتی به نظرم بزرگتر از سولاخ لایه ی ازن !!! انقدر بزرگ...

برای نشون دادن مفهوم فقدان یا دارا بودن شعور در ادبیات زبانی از واژههای مختلفی استفاده میشه

باشعور و بی شعور یا ذی شعور و لا شعور ...

شاید باشعور و لا شعور  یا مثلا ذی شعور و بی شعور از لحاظ آوایی هم وزن باشن 

اما از لحاظ ماهویو معنایی مساوی نیستن که هیچ ، تفاوت دارن این هوااااااا

به خاطر همین خدا خطاب به عادمای خنگی که اینا رو هم درجه می بینن با کمال تعجب میگه:

واقعا به نظرتون "هل یستوون الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟؟؟؟؟؟"

نه واقعا هل یستوون؟؟!!