عانتی تکنولوژی

دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 21:21

کلا عادم بیگانه از تکنولوژی می باشد این بشر؛ تا یه ماه پیش که گوشیِ دستش از این مدل گوشکوبیا بود هیچ امیدی نداشتم که از طریق تماس یا پیامک باهاش ارتباط بگیرم چون هر بیست و چهار ساعت یه بار می رفت کووووووه میس کال و sms نخونده ها رو تند تند رد میکرد حالام که با کتک یه گوشی هوشمند خریده با اشک و آه و التماس تلگرام ریخته انگار نه انگار اگر کار فوری داشته باشم پیام بدم بهش باید پشت بندش یه sms بفرستم براش که برو تلگرامتو چک کن بعدم یه تک زنگ بزنم که جون من پیامکتو ببین ! عاخرم باید زنگ بزنم خونه ش که میس کال انداختم برو نگاه کن!!!! 

خب چه کاریه!!!!!؟؟؟ نخر خواهر من نخر ....دق کردم تا یه کار واجبو یواشکی بگم بهت! لو رفت تموم شد دیییگه :/